Israelresan 2013
Ge din gåva med:EnglishRussian

Kontakta Livets Ord

Besöksadress: Axel Johanssons gata 3
Postadress: Livets Ord, Box 17, 751 03 Uppsala
Telefon: 018-489 80 00 (växeln)
Telefax: 018-489 81 82
E-post: info@livetsord.se


Stiftelsen Livets Ord har av SFI (Svensk insamlingskontroll) blivit godkända som innehavare av ett 90-konto. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.


Ge gåva?

För betalare i Sverige
Plusgiro: 900166-0
Bankgiro: 900-1660

För betalare utomlands
Konto i Norge:
Verdibanken
Konto: 9791.10.16412

Konto i Finland:
Sampo Bank
Konto: 800017-70838192

Konto i Danmark:
Danske Bank
Konto: 014-8881
Reg nr: 9570


Telefonlista


Växeln
Förbönsjouren
Presskontakter

018- 489 80 00
018- 489 80 08
018- 489 80 05
0709- 43 94 88


FÖRSAMLING

Barnavdelningen
Församlingsavdelningen
Musikavdelningen
Ungdomsavdelningen

018- 489 80 35
018- 489 80 01
018- 489 80 19
018- 489 80 30 


MEDIA

Bokshoppen
Förlaget

Marknadsavdelningen
TVavdelningen

018- 489 81 12
018- 489 81 00 (kundtjänst) månd-torsd kl 9-12
018- 489 81 01 (klubbar)
018- 431 50 23
018- 489 81 36


UTBILDNING

Livets Ords Bibelcenter
Livets Ords Kristna Gymnasium
Livets Ords Kristna Skola
Livets Ords Theological Seminary

018- 489 80 21
018- 489 80 80
018- 489 80 50
018- 489 80 90 (förmiddagar)


INTERNATIONELLT

Internationella avdelningen
Israelresor             

018- 489 81 54
018- 489 81 55 (kl 10-17)


Annonser:

Ekonomicenter
tryggare uppsala


Livets Ord Företagspartner