Ge din gåva med:EnglishRussian

Pastor Ulf Ekman avslutar sin tjänst som förstepastor för församlingen Livets Ord, och efterträds av Joakim Lundqvist.

Den 26 maj firar församlingen Livets Ord sin 30-årsdag. Den söndagen blir även pastor Ulf Ekmans näst sista som förstepastor för Livets Ord i Uppsala. Söndagen därefter ges stafettpinnen vidare och vi har en högtidlig installation av Joakim Lundqvist som förstepastor och Ulf Ekmans efterträdare.

I samband med söndagsgudstjänsten på Livets Ord den 3 mars berättade pastor Ulf Ekman för församlingen om den stora förändring som kommer att äga rum i slutet av maj – Ulf Ekman, grundare av församlingen och dess pastor sedan 30 år, kommer att sluta som förstepastor och efterträdas av Joakim Lundqvist.


 
- Det blir en stor dag, en märkvärdig dag. För oss i församlingen är det naturligtvis en stor milstolpe. Men jag känner glädje och stor frid över det här beslutet, säger Ulf Ekman.

- Under de senaste åren har jag tänkt mycket på Livets Ords och min egen framtid och funderat på vad jag bör lägga min tid på. Jag fyller 63 i år, och som pastor och ledare för ett sådant här arbete måste jag givetvis tänka på att det kommer en tid när jag inte kommer att arbeta lika aktivt längre. Så vissheten att en förändring kommer har vuxit fram steg för steg. Jag har bett, jag har pratat med styrelsen och vi har tillsammans bett över det, och vi har förstått att nu är ett bra skede i församlingen att göra den här förändringen. Jag känner absolut Guds ledning i detta och att han har manat mig att lämna över arbetet till Joakim.

Ulf Ekman drabbades i maj 2012 av en akut och kraftig överansträngning och har sedan dess fått dra ner rejält på tempot. Även om detta inte är huvudskälet till att han nu väljer att lämna pastorskapet, så har det naturligtvis spelat en roll.

- Tankarna om att göra skiftet har funnits där ett bra tag, men genom det som hände fick jag tillfälle att på allvar be över det mer, och tänka efter mer. Så på det sättet har min sjukdomssituation spelat roll.

Pastor Ulf Ekman kommer ändå att fortsätta att vara en aktiv del av Livets Ords arbete på olika sätt.

- Det jag lämnar över är förstepastorsuppgiften, som är en stor och viktig kallelse. Vi har alltid trott och undervisat att det är pastorn som driver och utvecklar församlingsarbetet tillsammans med sina medarbetare. Här känns det väldigt gott och väldigt rätt att kliva åt sidan för att ge utrymme åt en begåvad, energisk och andligt utrustad efterträdare – Joakim Lundqvist.

Vad kommer du att göra framöver?

- Det jag vill ägna mig åt är att skriva, förkunna och resa en del. Jag ser fram emot att kunna koncentrera mig mer på att skriva och studera lite mer och jag kommer naturligtvis även förkunna regelbundet i församlingen. Jag fortsätter även med mitt årliga vårseminarium.

- Även om jag överlämnar en stor och viktig del av mitt arbete till Joakim, så kommer det inte att vara någon brist på arbete för min del.

Joakim Lundqvist har varit en av pastorerna på Livets Ord sedan 1997 då han blev ungdomspastor. Vid sidan av pastorsuppgiften i församlingen och funktionen som direktor för Livets Ord Bibelcenter, har han också lett den allkristna elev- och studentorganisationen Ny Generation, som han grundade 2002. Inte heller för honom är pastorsskiftet något som kommit plötsligt och oväntat.

- Jag brukar tänka att Guds ledning syns bäst i backspegeln. Nu när jag står inför det här uppdraget, ser jag hur Gud har lett mig i den här riktningen under en mycket längre tid än jag själv varit medveten om. Redan när jag fick frågan fanns det en omedelbar inre bekräftelse på att det var från Herren, trots att jag inte sett det komma tidigare. När jag sedan har bett och tagit detta inför Gud har bekräftelsen och glädjen bara blivit starkare, säger Joakim Lundqvist.

- Självklart har jag en stor respekt inför uppdraget. Livets Ord har alltid varit en stor del av mitt liv, ända sedan jag fick mitt första Gudsmöte som sextonåring på församlingens nyårskonferens. Men den dominerande känslan nu är stor glädje, en fantastisk inspiration, tacksamhet till Gud och till pastor Ulf och styrelsen för det enorma förtroendet.

- Livets Ord är en unik församling och jag ser det som en stor förmån att få tjäna som pastor i den här församlingen. Jag kommer att brinna för detta mer än någonting annat jag brunnit för i hela mitt liv, och jag har inget annat perspektiv på uppdraget än att ägna mig åt det under resten av mitt liv.

Vad blir det för skillnad nu när du, Joakim, tar över herdestaven?

- Naturligtvis kommer det att bli förändringar på olika sätt, vi är ju två olika personer och personligheter, men jag vill hellre betona kontinuiteten än skillnaden. Livets Ord är en vision i första hand, och den har varken jag eller pastor Ulf mandat att ändra på. Mitt uppdrag handlar om att bygga församlingen vidare, och föra kallelsen som redan finns där, in i 2013 och framåt. Se till att visionen och uppdraget levs ut på bästa sätt just i den här tiden, och kommuniceras vidare så bra som vi någonsin kan.

Sitt fokus vill Joakim först och främst lägga på den lokala församlingen. Han tror att många ser de yttre sakerna - konferenser, förlagsprodukter, TV-sändningar - när de tittar på Livets ord, men det är inte alla som vet vad som pågår på insidan av församlingen.

- Den lokala församlingen Livets Ord är hjärtat som pumpar ut liv i allt det som sker, genom sina böner, sin överlåtelse, sin generositet och sitt hårda arbete för andra människor. Jag vill ta herdestaven och med Guds hjälp bli en herde efter Hans hjärta för den här församlingen. Det är där jag vill börja och det är där jag alltid först och främst kommer att lägga fokus, eftersom det är kärnan i hela arbetet.

Vad händer med Ny Generation?

- Det här innebär naturligtvis att jag kommer att lägga all min tid på pastorskallelsen och därmed slutar jag som ledare för Ny Generation i och med sommaren. Ledarskapet i Ny Generation tas över av en av våra mångåriga ledare, Brad Hawkes. Han har jobbat med mig i tio år och har väldigt mycket erfarenhet, bland annat som ledare för Ny Generation i England och koordinator för det internationella arbetet. Brad är en mycket duktig ledare, talare och kommunikatör och bär ett enormt ansvar redan nu. Jag har fullt förtroende för att han kommer att ta över ledarskapet på ett utmärkt sätt.

Pastor Ulf, hur ser du på Joakim som ny pastor?

Jag tror att skiftet kan innebära en injektion in i församlingen. För mig har det varit angeläget att min efterträdare ska ha ett stort hjärta för församlingen och dess medlemmar, att vara en herde för alla får, inte bara för en viss typ av arbete. Jag känner mig väldigt trygg med Joakim här. Jag tror att församlingens medlemmar kommer att bli väldigt glada åt detta, och att det kommer att tas många nya initiativ av olika slag. Själv tycker jag att det ska bli väldigt spännande. 

Blir det några andra förändringar, exempelvis när det gäller missionsarbetet?

- Jag kommer att fortsätta att vara ordförande för vår internationella paraplyorganisation, Word of Life International, och finnas med i dessa sammanhang. Joakim kommer att finnas med i det internationella arbetet på olika sätt, men här har vi inte alla detaljer klara. Vi har inte försökt fixera varje fråga och varje detalj. Det finns en poäng i detta, att vi låter den Helige Ande leda oss steg för steg. Steg för steg leder Gud och detaljer klarnar och faller på plats. Så har det alltid varit för oss och så kommer det även att vara den tid som ligger framför.
 

Dela ut på:

SENASTE NYHETER

VECKANS HÄNDELSER
ÖPPETIDER I BOKSHOPPEN

Måndag-fredag 9.30-14.00
Onsdag 18.30-19.00 samt efter gudstjänsten
Söndag efter gudstjänsten (ca 12-14)

Följ oss


Missions-
Magazinet

Prenumerera
gratis
eller läs
online!


 
Nyfiken på den kristna tron?

Gå en Alphakurs - en tio veckors grundkurs i den kristna tron. Kurser finns för både ungdomar, "unga vuxna"/studenter och vuxna.

Församlingsgården 
    
Ribbingebäck

Upptäck missionen

Upptäck Livets Ords världsvida missionsarbete. Klicka dig runt i den interaktiva kartan och upptäck vad Gud gör runt om i världen.

FÖRSAMLING
MISSION

En väckelse pågår i Ryssland. En våg av nya församlingar startas av tidigare narkomaner som idag är radikala lärjungar i Herrens tjänst.

Se videoreportage om arbetet i Vietnam.

Annonser:

tryggare uppsala


Livets Ord Företagspartner