EK2
Ge din gåva med:EnglishRussian

Livets Ord media

Olika medier har länge varit ett effektivt redskap att nå många människor med information. För tvåtusen år sedan samlades människor på torg och marknader, det sker fortfarande, men idag finns nya torg och marknadsplatser. Dagens människor spenderar mycket av sin fria tid på att konsumera TV, radio och Internet. Vi vill som församling finnas där människor är och dela med oss av det som ger livet en mening - budskapet om att Gud vill ha kontakt med dig och att varje människa kan lära känna honom.

För oss som församling är det därför naturligt att använda dessa hjälpmedel. Att nå människor med det kristna budskapet genom TV och radio kan vara det enda sättet att nå människor i länder där religions- och yttrandefrihet inte finns.

Församlingen har även som uppgift att skapa opinion och debatt kring olika samhällsfrågor och att undervisa troende. För att kunna nå fler människor än de som besöker våra möten har vi en omfattande verksamhet inom olika medier. Genom olika medier blir det predikade budskapet oberoende av tid och rum. Människor kan ta till sig det kristna budskapet på det sätt som bäst passar dem.

Annonser:

Ekonomicenter
tryggare uppsala


Livets Ord Företagspartner